صفحه شخصی مصعب یعقوبی   
 
نام و نام خانوادگی: مصعب یعقوبی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  دانشجو
تاریخ عضویت:  1389/12/23
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
48   نظر / همه نظرات